May 25, 2024
new

สื่อมวลชนโคราชศึกษาดูงานโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชน จาก จ.นครราชสีมา ได้รับการประสานงานจากผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปดูงาน โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนพดล พฤกษะวัน กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ

ซึ่งมีการบรรยายขั้นตอนการผลิตและประวัติการก่อสร้างแล้วนำชมขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจในกาบริหารจัดการการกำจัดขยะที่มีจำนวนมากในแต่ละพื้นที่

อนึ่งปริมาณขยะในของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีจำนวนประกอบกับพื้นที่ฝังกลบมีจำนวนน้อยและการฝังกลบอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และอาจจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเพราะขยะส่วนมากใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานานมาก บางชนิดใช้เวลาย่อยสลายร่วม 100 ปีในอนาคตอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การบริหารจัดการกำจัดขยะเป็นสิ่งจำเป็นในทุกพื้นที่และการกำจัดขยะโดยการเผาโดยใช้ความร้อนสูงพร้อมๆกับการใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ถือว่าเป็นการจัดการกำจัดขยะได้ดีที่สุดในปัจจุบันนอกจากนั้นการใช้การเผาไหม้เทคโนโลยีปัจจุบันยังได้ช่วยให้เกิดพลังงานนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ามาช่วยประเทศชาติอีกด้วยถือว่าการกำจัดขยะในยุคนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดีอีกด้วย

ข่าวโดย อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *